วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

นางสาวผุสดี พรศิริกาญจน์

นางสาวผุสดี พรศิริกาญจน์
ครูอันดับ คศ.1
วุฒิการศึกษา ค.บ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์