วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

นางสาวผุสดี พรศิริกาญจน์

นางสาวผุสดี พรศิริกาญจน์
ครูอันดับ คศ.1
วุฒิการศึกษา ค.บ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์