วันอาทิตย์, 2 ตุลาคม 2565

นางสาวผุสดี พรศิริกาญจน์

นางสาวผุสดี พรศิริกาญจน์
ครูอันดับ คศ.1
วุฒิการศึกษา ค.บ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์