วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

นางรุจิรัตน์ สุริโย

นางรุจิรัตน์ สุริโย
ครูพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา วท.บ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี