วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

นางจิดาภา พอดี

นางจิดาภา พอดี
ครูอันดับ คศ.3
วุฒิการศึกษา ค.บ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ