วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

นางจิดาภา พอดี

นางจิดาภา พอดี
ครูอันดับ คศ.3
วุฒิการศึกษา ค.บ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ