วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2553 โรงเรียนกบินทร์บุรี ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายธรรมะ) ประจําปีการศึกษา2563 โดย มีคณะพระวิทยากร จากศูนย์ การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีมาถ่ายทอดความรู้ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในการใช้ชีวิตประจําวัน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

[embedsocial_album id=”291d33ab33225ff5f52a486561cfa20e19b53ee4″]