วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา2559

โรงเรียนกบินทร์บุรีจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนกบินทร์บุรี วันที่ 11-13 มกราคม 2560

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1321605627886491.1073741905.220422531338145&type=1&l=a6d76c621e] [fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1321630581217329.1073741906.220422531338145&type=1&l=f92576de8b] [fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1321657581214629.1073741907.220422531338145&type=1&l=177f95d9da]