วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

อำเภอกบินทร์บุรี ร่วมกับสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ก.บ. ช่วงเปิดภาคเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563 คณะตรวจเยี่ยมจากอำเภอกบินร์บุรี ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งให้กำลังใจในการปฎิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เพื่อให้การเปิดภาคเรียนเป็นไปอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ