วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

กิจกรรม Camp Day 2020 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนกบินทร์บุรี ได้จัดกิจกรรม Camp Day การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนกบินทร์บุรี