วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางศาสนา ทางโรงเรียนนำต้นเทียนแห่บริเวณชุมชนสามทหาร และชุมชนทุ่งหนองกุลา ซึ่งชาวบ้านในชุมชนต่างให้ความสนใจและร่วมกันทำบุญเป็นจำนวนมาก โดยทางโรงเรียนได้นำต้นเทืียนไปถวายที่วัดป่าประดู่ ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี