วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเลี้ยงเพลพระภิกษุสงฆ์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวาระที่สถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
[embedsocial_album id=”42e7938bd253626e819ccad1925521ddee827080″]