วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและรักษาประเพณีที่ดีงาน ให้สืบทอดต่อไป