วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมสร้างเครือข่ายและพบปะสภานักเรียนก.บ.-ปกณ.

กิจกรรมสร้างเครือข่ายและพบปะ ของสภานักเรียนแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 8:30น. – 14:00น โดยมีคณะสภาภาคกลาง นำโดย 1.นาย วีรพันธ์ แสงเพ็ชร 2.นาวสาว พรรณปพร นิซัน 3.นาวสาว เบญญาภา กุลจันทร์ 4.นางสาว สุภัสสร มิ่งขวัญ 5.นางสาว ทิพย์รัตน์ ดอกบัว 6.นางสาว รินรดา ขุนาพรม และ คุณครู สุกัญญา ลับแล ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และเดิมเยี่ยมชมอาคารสถานที่ และห้องสภานักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี ในนามของโรงเรียนกบินทร์บุรี ขอขอบคุณ สภานักเรียนแห่งประเทสไทย ที่มาเยี่ยมเยือนในครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ

[fbalbum url=https://web.facebook.com/media/set/?set=a.1181288505251538.1073741890.220422531338145&type=1&l=d2436a07cd]