วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดร.รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี ร่วมทำบุญในโอกาสวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดป่าประดู่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงช่องทางออนไลน์ที่นักเรียนสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญดังกล่าวได้ด้วย ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงหน้าที่ชาวพุทธ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน