วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ โดยสภานักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความคุ้นเคยระหว่างนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่า รู้จักการเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่ มีความเคารพกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนที่เพิ่งเข้ามาศึกษาในโรงเรียนกบินทร์บุรี มีกิจกรรมดนตรี การเล่นเกมส์สร้างความสนุกสนานให้กับรุ่นน้องและรุ่นพี่อย่างมากมาย