วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561

27 มิ.ย. 2018
130

เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งานป้องกันและแก้ไขปัญห่ยาเสพติดร่วมกับงานสภานักเรียนฯ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561 ณ โรวพลศึกษา โโยมีกิจกรรมดังนี้ 1. ชมวิดิทัศน์ เรื่อง โทษของยาเสพติดและการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง 2. ละครต่อต้านยาเสพติด 3. กีฬาสานสัมพันธ์ (นักเรียนและคณะครู)
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1830170540363328.1073741981.220422531338145&type=1&l=1725fb9985]