วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมทัศศึกษา ปีการศึกษา 2561


วันที่ศุกร์ 23 ธันวาคม 2561 โรงเรียนกบินทร์บุรี ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี