วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี นำโดย ผอ. รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์