วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

กิจกรรมซ้อมเดินขบวนกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562