วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมซ้อมเดินขบวนกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562