วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมคุณธรรมนำความรู้

เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้ โดยมีพระมหานพรัตน์ ธัมมวโร วัดธรรมารังสฤษฎิ์ จ.ปราจีนบุรี เป็นพระวิทยากรอบรมให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีแก่นักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 2

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1153372458043143.1073741882.220422531338145&type=1&l=9fb0d8f1c6]