วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

กิจกรรมกบินทร์บุรีก้าวทันอาเซียน

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมกบินทร์ุบรีก้าวทันอาเซียน ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 2 ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1176507895729599.1073741884.220422531338145&type=1&l=745694828e]