วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทีมสภานักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ร่วมจัดพิธีไหว้ครู เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครู ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21