0(0)

วิทยาการคำนวณ (ว21103) ม.1

คำอธิบาย

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

2 บทเรียน

หน่วยที่ 1 การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1
[เนื้อหา] แนวคิดเชิงนามธรรม
แบบทดสอบ เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรม
[เนื้อหา] อัลกอริทึมเบื้องต้น

หน่วยที่ 2 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 ดาว)

6 คอร์ส

231 ผู้เรียน

ฟรี