วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

วิชา ภาษาไทย (ท22101) ม.2

คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

เนื้อหาของคอร์ส

บทที่ 1 ร้อยเรียงขับขาน

 • นักเรียนส่งงาน
 • Work1
 • เนื้อหา(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 • เนื้อหา(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 • เนื้อหา(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 • เนื้อหา(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
 • เนื้อหา(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
 • เนื้อหา(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
 • เนื้อหา(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
 • เนื้อหา(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
 • เนื้อหา(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
 • เนื้อหา(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
 • เนื้อหา(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
 • นักเรียนส่งงาน
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร้อยเรียงขับขาน

เรียงถ้อยร้อยความ

พาทีทั่วถิ่น

สร้างคำนำไปใช้

คุณค่างามวรรณคดี

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว