วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค23101) ม.3

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

หน่วยที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร

  • 1 ปริซึมและทรงกระบอก
  • worksheet 1
  • 2 พีระมิด กรวย และทรงกลม
  • worksheet 2
  • 3 รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
  • worksheet 3
  • 4 พื้นที่ผิวของปริซึม
  • worksheet 4

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet