0(0)

วิชาการงานอาชีพ (ง22101) ม.2

คำอธิบาย

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

1 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ 1.บ้านและสวน

(เนื้อหา)
Work 1
แบบทดสอบที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ 2.การจัดการผลผลิต

หน่วยการเรียนรู้ 3.การเลี้ยงสัตว์

หน่วยการเรียนรู้ 4.สู่งานอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 ดาว)

5 คอร์ส

41 ผู้เรียน

ฟรี