0(0)

การงานอาชีพ (ง32101) ม.6

คำอธิบาย

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

2 บทเรียน

หน่วยที่1.ดูแลรักษา ทำความสะอาด จัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน

(เนื้อหา)
Work 1
แบบทดสอบที่ 1

หน่วยที่2.การตัดเย็บเสื้อและดัดแปลงเสื้อผ้า

หน่วยที่3.การเลือกใช้สิ่งของเครื่องอย่างสร้างสรรค์

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 ดาว)

5 คอร์ส

41 ผู้เรียน

ฟรี