วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

การงานอาชีพ (ง32101) ม.5

คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยที่ 1 การเรียนรู้กระบวนการการทำงานและกระบวนการแก้ไขปัญหา
1.ทักษะกระบวนการทำงานแลกระบวนการ 2.แก้ปัญหาหลักการทำเพื่อการดำรงชีวิต 3.แก้ไขปัญหาในการทำงานด้วยวงจร PDCA 4.การแก้ไขปัญหาในการทำงานด้วยกิจกรรม 5ส

  • (เนื้อหา)
  • Work 1
  • แบบทดสอบที่ 1

หน่วยที่ 2 งานช่างในบ้าน
1.บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว โรงเรียน และสังคม 2.การซ้อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้าน

หน่วยที่ 3 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
1.การเลือกใช้เสื้อผ้าเเละเครื่องแต่งกาย 2.การเลือกซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3.การซ่อมแซม ตกแต่ง และดัดแปลงเสื้อผ้า 4.การตัดเย็บเสื้อผ้าและของใช้ภายในบ้าน

หน่วยที่ 4 งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย
1.ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักกษณ์ไทยประเภทของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย 2.ตัวอย่างงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว