0(0)

การงานอาชีพ (ง32101) ม.5

คำอธิบาย

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

1 บทเรียน

หน่วยที่ 1 การเรียนรู้กระบวนการการทำงานและกระบวนการแก้ไขปัญหา

(เนื้อหา)
Work 1
แบบทดสอบที่ 1

หน่วยที่ 2 งานช่างในบ้าน

หน่วยที่ 3 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

หน่วยที่ 4 งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 ดาว)

5 คอร์ส

41 ผู้เรียน

ฟรี