วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

โรงเรียนกบินทร์บุรี ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ(ชาย) ✨ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25 -31 ม.ค. 2563 ชนิดกีฬา ตะกร้อลอดห่วง ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ณ สนามโรงเรียนเทศบาล 1 จ.ปราจีนบุรี โรงเรียนกบินทร์บุรี ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ(ชาย)
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รายการกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดปราจีนบุรี
ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์)
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563 [KBCHANNEL NEW]

[embedsocial_album id=”1d1ef36c674e0971d71486b4dc92e27a7e54021a”] [embedsocial_album id=”75c313875b1a9b12c25371d28d99c86dccd673e3″]