วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

กิจกรรม ก.บ.วัยใสร่วมใจสู้เอดส์@ World AIDS Day 2018


วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยร่วมกับชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรรม”ก.บ.วัยใสร่วมใจสู้เอดส์” ในวันเอดส์โลก World AIDS Day 2018 (1 ธันวาคม2561) เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อของโรคเอดส์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับ ห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอดส์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>Click<<

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยร่วมกับชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์…

โพสต์โดย Kabinburi School โรงเรียนกบินทร์บุรี เมื่อ วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2018