วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด จัดโครงการ ติว O-net น้กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ ติว O-net น้กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกบินทร์บุรี วันที่ 14-15 และ 23-24 มกราคม พ.ศ.2563

[embedsocial_album id=”1a3bb26f50938da81e5cded7c6bc6a4f7c0d45a4″]