วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

โรงเรียนกบินทร์บุรีรับโล่รางวัล การนำ ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual School) มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรี ได้รับรางวัลจากท่าน ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากสามารถนำระบบ Virtual School Online ไปใช้ดูแลช่วยหลือนักเรียน ทางด้านวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับประเทศ และมีประสิทธิภาพ สูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้รับเกียรติและการสบับสนุนจาก ดร.พลากร กรพิทักษ์ บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จํากัด ณ โรงเรียนสอนว่ายน้ำ และดำน้ำชะอำ ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สร้างความภูมิใจ ให้กับชาวโรงเรียนกบินทร์บุรีเป็นอย่างมาก