โรงเรียนกบินทร์บุรีรับโล่รางวัล การนำ ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual School) มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรี ได้รับรางวัลจากท่าน ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากสามารถนำระบบ Virtual School Online ไปใช้ดูแลช่วยหลือนักเรียน ทางด้านวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับประเทศ และมีประสิทธิภาพ สูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้รับเกียรติและการสบับสนุนจาก ดร.พลากร กรพิทักษ์ บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จํากัด ณ โรงเรียนสอนว่ายน้ำ และดำน้ำชะอำ ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สร้างความภูมิใจ ให้กับชาวโรงเรียนกบินทร์บุรีเป็นอย่างมาก

[embedsocial_album id=”20b6c53b93f9c927b5551cf4f48896aefa0f8e96″]