วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

โครงการ วิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 สํานักงานบังคับคดี จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ดยมีจ้าหน้าที่งานบังคับคดีมาให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายแห่งเบื้องต้นแก่กรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้