วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 2 ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1200100743370314.1073741892.220422531338145&type=1&l=b70ece6309]