วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ภาพกิจกรรม ส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกบินทร์บุรี ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย (สัปดาห์วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ) ตามโครงการ ยกระดับผลการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การประกวดเขียนเรียงความ การวาดภาพตัวละครในวรรณคดี การอ่านทำนองเสนาะ และการแข่งขันอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีการแสดงละครพื้นบ้าน การแสดงจินตลีลา จากนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ และการแสดงดนตรีจากวงดนตรีโรงเรียนกบินทร์บุรี สร้างความสนุกอย่างมีสีสันให้กับกิจกรรมในครั้งนี้ #ข่าวประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนกบินทร์บุรี