วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและรักษาประเพณีที่ดีงาน ให้สืบทอดต่อไป
[embedsocial_album id=”e9d1de6e263615d117c0c905232827d854285b7d”]