วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

การแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อการกุศล กบินทร์บุรีคัพ ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อการกุศล กบินทร์บุรีคัพ ครั้งที่ 1 โดย ดร.รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรีและคณะครู ร่วมด้วย นายวิทยา ปุริเกษม, นายสมเจต กองแก้ว และ นายทองมัย นาคินี ร่วมจัดการแข่งชัน ณ สนามเซปักตะกร้อชั่วคราว โรงยิม ( หอประชุมเอนกประสงค์ ) โรงเรียนกบินทร์บุรี โดยมี พ.ต.อ.ชาญณรงค์ สำราญใจ เป็นประธานในพืธี ร่วมเปิดงาน อีกทั้งยังมีผู้สนับสนุนจากทุกภาคส่วนอีกมากมาย การจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดฝีมือและ ประเภทนักเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งได้รับความสนใจในการเข้าร่วมการแข่งขันเป็นอย่างมาก