วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนกบินทร์บุรีจาก อ.ก.ต.ป.น.

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 คณะอนุกรรมาธิการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนกบินทร์บุรี โดยนายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และคณะ ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 3 โรงเรียนกบินทร์บุรี
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1856445651069150.1073741982.220422531338145&type=1&l=d0b2a7e78b]