วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

นางจิดาภา พอดี

นางจิดาภา พอดี
ครูอันดับ คศ.3
วุฒิการศึกษา ค.บ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ