วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565
Course Content
หน่วยที่ 1 เรื่องคุณธรรมจริยธรรมการใช้ อินเทอร์เน็ต และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
0/3
วิทยาการคำนวณ (ว33102) ม.6
About Lesson

ความหมายของสังคมออนไลน์

สังคมออนไลน์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Social Online หรือ Social Media ซึ่งนิยมเรียกกัน คือ Social Media คำว่า Social Media จึงหมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีำการตอบสองทางสังคมได้หลายทิสทางโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบบทความ วิดิโอ เพลง รูปภาพ ฯลฯ โดยผ่าน Social Network ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์

ประเภทของสังคมออนไลน์

 1. Weblogs หรือ Blogs เช่น OKnation, Exteen
 2. Social Networking เช่น Facebook, Myspace, ning
 3. Micro Blogging หรือ Micro Sharing
 4. Online Vodeo เช่น Youtube
 5. Photo Sharing เช่น Photoshop
 6. Wikis เช่น Google, Earth
 7. Virtual Worlds เช่น Second Life
 8. Crowd Sourcing เช่น Idea Storm, Mystarbucks Idea
 9. Podcasting หรือ Podcast เช่น Dual Geek Podcast
 10. Discuss/Review/Opinion เช่น Epinions, Moutshut

วัตถุประสงค์ของสังคมออนไลน์

 1. เผยแพร่ตัวตน (Identity Network)
 2. เผยแพร่ผลงาน (Creative Network)
 3. ความสนใจตรงกัน (Interested Network)
 4. โลกเสมือน (Virtual life/Game online)

ประโยชน์ของสังคมออนไลน์

 1. ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในสิ่งที่สนใจร่วมกันได้
 2. เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดใหญ่
 3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
 4. เป็นสื่อในการนำเสนอผลงานตัวเอง
 5. ใช้เป็นสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์
 6. สร้างสัมพันธ์ที่ดีจากเพื่อนสู่เพื่อนได้

โทษของสังคมออนไลน์

 1. เว็บไซต์ให้บริการบางแห่งอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป อาจถูกผู้ไม่หวังดีนำมาใช้ในทางเสียหาย
 2. เป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ขโมยผลงาน
 3. ถ้าผู้ใช้หมกหมุ่นอยู่กับสังคมออนไลน์มากเกินไป อาจทำให้เสียการเรียนหรือผลการเรียนตกต่ำ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสังคมออนไลน์

 1. พึงตระหนักว่า ข้อความหรือความเห็นที่เผยแพร่บนสังคมออนไลน์ เป็นข้อความที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ
 2. ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการเผยแพร่ความคิดเห็นที่อาจกระตุ้นนำไปสู่ความรุนแรง
 3. ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

ระบบ Social Network

    ระบบ Social Network ประกอบด้วย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และอุปกรณ์เครือข่าย (Network) ดังนี้

    ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย

                            – คอมพิวเตอร์

                              สมาร์ทโฟน

                              -สมาร์ททีวี

                             – แท็บเล็ต

 

อุปกรณ์เครือข่าย

                  – เซิร์ฟเวอร์ (Server)

                  – ไคลเอนต์ (Client)

                  – ฮับ (HUB) หรือรีพีตเตอร์

                  – เน็ตเวิร์ก สวิตช์ (Switch)

                  – เราท์เตอร์ (Router)

                  – บริดจ์ (Bridge)

                  – เกตเวย์ (Gateway)

 

 

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
0% Complete