Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ร.ร. ก.บ.

สมัครเรียน ก.บ. ออนไลน์ 2563

สมัครเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี ออนไลน์

คลิ้ก link

http://www.kabinburischool.com/StuRegister2563

หรือ แสกน QR-CODE ด้านล่างนี้