รายงานประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรี [SAR62]