0(0)

การนำเสนอด้วยสื่อประสม (ว30288) ม.6

คำอธิบาย

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

3 บทเรียน

หน่วยที่ 1 กล้องและการถ่ายภาพ

[เนื้อหา] กฎสามส่วน (Rule Of Thirds)
Homework 1 (Rule Of Thirds)
[เนื้อหา] ขนาดและระยะของภาพ ( Size of shot / Type of shot )
Homework 2 (Size of Shot)
[เนื้อหา] มุมและการถ่ายภาพ
Homework 3 มุมและการถ่ายภาพ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 ดาว)

6 คอร์ส

231 ผู้เรียน

ฟรี