วันอาทิตย์, 29 มกราคม 2566
Course Content
หน่วยที่1 ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์
1ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ 2จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง 3แสงเงา สี 4สร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยทัศนธาตุ 5การออกแบบงานทัศนศิลป์โดยเน้นความเป็นเอกภาพ 6การออกแบบงานทัศนศิลป์โดยเน้นความกลมกลืน 7การออกแบบงานทัศนศิลป์โดยเน้นความสมดุล
0/14
หน่วยที่2 การวาดภาพทัศนียภาพ
1 ทัศนียภาพ จากประสบการณ์ของฉัน 2 การร่างภาพด้วยเส้น ทัศนียภาพ 1 3การร่างภาพด้วยเส้น ทัศนียภาพ 2 4การวาดภาพทัศนียภาพ 5ทัศนียภาพในโรงเรียนของฉัน 6ทัศนียภาพในโรงเรียนของฉัน ทักษะการระบายสี 7ทัศนียภาพแสนงามที่บ้านฉัน
0/1
หน่วยที่3
1การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์ และงานกราฟิก ระดมความคิด พิชิต ภาพสัญลักษณ์ 2ออกแบบรูปภาพด้วยจุด 3ออกแบบรูปภาพด้วยเส้น 1 4ออกแบบรูปภาพด้วยเส้น 2
0/1
วิชาทัศนศิลป์1 (ศ21101) ม.1
About Lesson

การนําทัศนธาตุทั้งหมดมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความสมดุลของผลงานมากที่สุด ในรูปแบบต่างๆ

Exercise Files
ใบความรู้ประกอบการสอน_เรื่อง_การออกแบบงานทัศนศิลป์โดยเน้นความสมดุล.pdf
Size: 492.14 KB
0% Complete