0(0)

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค22101) ม.2

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

4 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
worksheet 1
2 สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก (1)
worksheet 2
3 สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก (2)
worksheet 3
4 บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส
worksheet 4

About the instructor

0 (0 ดาว)

3 คอร์ส

66 ผู้เรียน

ฟรี