วันอาทิตย์, 29 มกราคม 2566
Course Content
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานการอ่าน เขียน
0/15
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้สุภาษิต
0/9
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พินิจพิจารณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นิทานสารพัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์บทกวี
หน่วยการเรียนที่ 5 สร้างสรรค์บทกวี
ม. 1 วิชาภาษาไทย (ท 21101)
About Lesson
Exercise Files
19 พ.ค.63 บทอาขยานประกอบการสอน_เรื่อง_บทอาขยาน_(นิราศภูเขาทอง).mp3
Size: 6.48 MB
19 พ.ค.63 ใบความรู้ประกอบการสอน_เรื่อง_บทอาขยาน.pdf
Size: 85.35 KB
19 พ.ค.63 สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_บทอาขยาน.pdf
Size: 443.97 KB
0% Complete