Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ร.ร. ก.บ.

สมัครเรียน ก.บ. ออนไลน์ 2563

สมัครเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี ออนไลน์ คลิ้ก link http:/

Read more
Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2562

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรรม

Read more
Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

กิจกรรม ติว O-net นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563 โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรร

Read more
Featured ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนกบินทร์บุรี คว้าชัย 3 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

โรงเรียนกบินทร์บุรี คว้าชัย 3 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 2

Read more
Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

71 ปีโรงเรียนกบินทร์บุรี ศิษย์คนดียังผูกพัน

ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดก

Read more
Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

โรงเรียนกบินทร์บุรีรับโล่รางวัล การนำ ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual School) มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรี ได้รับรา

Read more