Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2562

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรรม

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

กิจกรรม Camp Day 2020 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนกบินทร์บุรี ได้จัดก

Read more
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมร่วมทำบุญ วันมาฆบูชา โรงเรียนกบินทร์บุรี

วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านผู้อำนวยการ คระครู แ

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

กิจกรรมรักนี้ไม่มีพลาด รู้ทันวันวาเลนไทน์ ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ชมรมจิตอาสาป้องกันเอด

Read more
ภาพกิจกรรม

กิจกรรม การประกาศเจตนารมย์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563สภานักเรียนโรงเรียนกบินทร์บ

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

โรงเรียนกบินทร์บุรี ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ(ชาย) ✨ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด จัดโครงการ ติว O-net น้กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ ติว O-net

Read more
Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

กิจกรรม ติว O-net นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563 โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรร

Read more