ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดร.รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ พร้อมด้วย

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

อำเภอกบินทร์บุรี ร่วมกับสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ก.บ. ช่วงเปิดภาคเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563 คณะตรวจเยี่ยมจากอำเภ

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

Welcome to Kabinburi School ต้อนรับปีการศึกษาใหม่ 2563

ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ดร.รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

กบินทร์บุรียินดีต้อนรับ คณะนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาทางไกล

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563 ดร.รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

นายอำเภอกบินทร์บุรี และคณะติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียน ก.บ. ในสถานะการณ์ Covid-19

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2563 นายวัลลภ ประวัติว

Read more
Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2562

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรรม

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

กิจกรรม Camp Day 2020 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนกบินทร์บุรี ได้จัดก

Read more
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมร่วมทำบุญ วันมาฆบูชา โรงเรียนกบินทร์บุรี

วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านผู้อำนวยการ คระครู แ

Read more