ประกาศ ร.ร. ก.บ.

ประกาศ + รายละเอียด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 207 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

** หมายเหตุ ยื่นเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi

Read more
Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ร.ร. ก.บ.

สมัครเรียน ก.บ. ออนไลน์ 2563

สมัครเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี ออนไลน์ คลิ้ก link http:/

Read more
ประกาศ ร.ร. ก.บ.

การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนกบินทร์บุรี ประจำปี 2563

Read more
ประกาศ ร.ร. ก.บ.

ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

ประกาศโรงเรียนกบินทร์บุรี ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ห

Read more
ประกาศ ร.ร. ก.บ.

เอกสารเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนกบินทร์บุรี ประจำปี 2562

Read more