ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ร.ร. ก.บ.

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพใน การแสดงความคิดเห็น

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2553 คณะกรรมการสภานักเรียน

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตสน. สพม.7 ตรวจ ติดตาม การปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญซี และพัสดุ โรงเรียนกบินทร์บุรี

ตสน. สพม.7 ตรวจ ติดตาม การปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญซี

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ วิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 สํานักงานบังคับคดี จังหวัดปร

Read more
Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2553 โรงเรียนกบินทร์บุรี ได้จัดกิจกรร

Read more
Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี2563

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิ

Read more
Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 1/2563

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ โร

Read more