Featured VDO ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการรับมือกับสถานการณ์ในช่วงการป้องกันการติดต่อเชื้อไวรัส Covid-19 โรงเรียนกบินทร์บุรี

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ที่โลกเจอสภาวะวิกฤติในรูปแบบต่าง

Read more
ข่าวการศึกษา

สพฐ. แจ้งทุกเขตพื้นที่ เตรียมพร้อมรับนักเรียน ปี 63

วันที่ 18 เมษายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะ

Read more
ข่าวการศึกษา

สพฐ. ส่งหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมกรณีนักเรียนติด 0, ร, มส

วันที่ 18 เมษายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะ

Read more
Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ร.ร. ก.บ.

สมัครเรียน ก.บ. ออนไลน์ 2563

สมัครเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี ออนไลน์ คลิ้ก link http:/

Read more