วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรี ได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 โดยท่านผู้อำนวยการได้พบปะพูดคุยกะบผู้ปกครองนักเรียนผ่าน VDO Conference ในการชี้แจงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการรับมอบตัวในครั้งนี้ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อีกด้วย ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรี ได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ปกครอง ในการนำบุตรหลานของท่านมาศึกษาต่อที่โรงเรียนกบินทร์บุรี เป็นจำนวนที่น่าพอใจ
[embedsocial_album id=”af04c58702b750d69065fbed6465913840752ba6″]